Uncategorized

Mạch chuyển tín hiệu Pulse Dir to Analog +/-10V

Tên gọi: AS_V9_DA16

Hình ảnh và các thông số kỹ thuật:

Board chuyển Pulse/Dir to Analog +/-10V
Board chuyển tín hiệu Pulse Dir sang Analog +/- 10V
Cấp nguồn nuôi 24V DC cho Board
Lắp đặt trên nắp Driver Yaskawa CACR
Kết nối với Driver CACR-SR, Motor USAGED Yaskawa
Wiring diagram board pulse dir to analog converter
Jack DB25
PinNamePinNamePinName
19Pulse+11Encoder A+1Vout
7Pulse-23Encoder A-14SG
20Dir+24Encoder B+5Alarm+
8Dir-12Encoder B-17Alarm-
21Ena+250V
9Ena-135V
Thứ tự chân trên Jack DB25 và chức năng các chân

Video test demo với Driver CACR: https://www.youtube.com/watch?v=lso3OJ0GDGM

Video test demo với Driver BL Super của Sanyo Denky: https://www.youtube.com/watch?v=TQ0fDPSk2PQ

Related posts

Leave a Comment