Sửa chữa nâng cấp máy đột CNC

Sửa chữa nâng cấp máy đột thủy lực Amada SP30, SP30II, lực đột 30 tấn và các máy đột tương đương

Sửa chữa nâng cấp máy đột thủy lực Amada NE222, lực đột 20 tấn và các máy đột tương đương

Nâng cấp từ cữ cơ sang chạy CNC tự động:

Video Demo:

Video demo máy đột thủy lực amada SP30:

Video demo máy đột Bánh đà, ly hợp hơi Amada NE222:

LH: 0932.773.917-0942.445.765.

Email: dvuongcdt@gmail.com