Board Input Output Control 2 [Nhận thiết kế Board mạch lập trình nhúng ứng dụng]