Board Input Output Control 1 [Nhận thiết kế Board mạch lập trình nhúng ứng dụng]