Mạch nguồn DC5V-12V

SP: MKT002

M?ch ngu?n DC 5V-12V

M?ch ngu?n DC 5V-12V

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: 12V-42V (AC/DC)

– Dòng ??nh: 4A

– Dòng liên t?c: 1,2A

– Hi?u su?t ?n áp cao: 88%

– Sai s? 5%

Ph?m vi ?ng d?ng:

-Phù h?p cho các ?ng d?ng cung c?p ngu?n ?n ??nh cho MCU,

b? ADC, c?p ngu?n cho RC Servo, Relay, ?èn Led…

Liên h?: 0942.445.765