Mach mở rộng ngõ vào ra trong Mach3 [Mạch Mở Rộng Ngõ Vào, Ngõ Ra Trong Phần Mềm Mach3]