Mạch Điều Khiển Động Cơ DC

SP: MKT007

M?ch ?i?u Khi?n ??ng C? DC
M?ch ?i?u Khi?n ??ng C? DC

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: DC9V-55V

– Dòng ??nh: 6A

– Dòng liên t?c: 3A

– Tín hi?u ?i?u khi?n: Pulse+, Pulse-, Dir+, Dir-, Brake+, Brake-

– T?n s? PWM t?i ?a: 35khz

– Tích h?p nút nh?n ki?m tra DC Driver: Nút test PWM, nút test chi?u Dir.

– B?o v? quá dòng

Ph?m vi ?ng d?ng:

-Phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n tr?c máy in, tay máy, Robot, máy CNC, bàn máy dùng DC Servo Motor…

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917