Ngo ra cac truc [Hướng dẫn sử dụng Board Mach3 CNC 6 trục]

Ngõ ra pulse dir trên board mach3 cnc 6 tr?c