DSCF6481 [Hướng dẫn sử dụng Board Mach3 CNC 6 trục]

ngõ ra Relay trên board mach3 cnc 6 tr?c