Hướng dẫn sử dụng AC Servo SGDS Yaskawa

1. Giới thiệu

 • Motor Servo Yaskawa SGDS

   

  – Đây là dòng servo Sigma3 của Yaskawa, với các tính năng điều khiển vượt trội dòng này có các ưu điểm sau:

 • Độ phân giải Encoder cao: 13 bit, hoặc 17 bit, (32768 P/r)
 • Khả năng Auto tuning đáp ứng nhanh với sự thay đổi của tải, dễ dàng tuning servo đạt độ êm mượt cao
 • Hộp số ảo: Tử số và mẫu số từ 1-1073741824, cho phép chỉnh số xung ra là một số nguyên
 • Ngõ vào xung, chiều là dạng vi sai, cho phép triệt nhiễu tối đa

2. Sơ đồ đấu nối dây

 • Mode điều khiển vị trí:
 • Mode điều khiển vị trí

   

 • Cặp chân Pulse + 7, Pulse – 8 là chân nhận xung
 • Cặp chân Dir + 11, Dir – 12 là chân chọn chiều quay
 • Chân 40 nối với +24vDC, chân 47 là chân Servo On (Nối với 0V servo sẽ Run)
 • Ngoài ra còn một số chân chức năng như Alarm, chân xả thắng… Các bạn có thể nối thêm theo sơ đồ trên.
 • Trên đây mình có khoanh vùng 6 chân cơ bản để cho chạy servo trong mode Position này, các bạn có thể tham khảo kỹ sơ đồ nối dây trên

3. Các Parameter cơ bản

 • Pn000: cho phép chọn chế độ chạy.
 • Pn000=nxx1x: là chọn mode Position (ví dụ: Pn000=n0010), (x: là ký tự không quan tâm)
 • Pn200=n0000: là chọn kiểu tín hiệu vào dạng Pulse/Dir
 • Pn20E=32768 và Pn210=1000: là chọn độ phân giải 1000 xung/vòng (đối với motor 13 bit)
 • Pn50A=8100: là có sử dụng tín hiệu servo On (Nối chân 40 và 47  vào nguồn 24V mới Run) và tắt tín hiệu Pot
 • Pn50B=6538: là tắt tín hiệu Not

4. Đặc điểm ứng dụng

 • Dùng trong các ứng dụng điều khiển bàn máy NC, máy phay CNC, máy cắt CNC, các ứng dụng điều khiển vị trí và tọa độ khác…

Liên hệ chi tiết: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com