Khai báo dùng Pwm để điều khiển tốc độ trục chính [Hướng dẫn điều khiển tốc độ trục chính trong Mach3]

Khai báo dùng Pwm ?? ?i?u khi?n t?c ?? tr?c chính