Cho phep xuat tin hieu PWM trong Mach3 [Hướng dẫn điều khiển tốc độ trục chính trong Mach3]