Hướng dẫn cắt máy Plasma cnc ít hao bét cắt

  1. Chỉnh độ cao khi mồi Plasma trên bộ điều khiển chiều cao THC:
  2. Chỉnh độ cao khi cắt Plasma trên bộ điều khiển chiều cao THC:
  3. Vệ sinh bét cắt, điện cực plasma: