Tab Input Limit [Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm Mach3 CNC]