PIN_LPT25 [Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm Mach3 CNC]