Hướng dẫn cài đặt trên phần mềm Mach3 CNC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mach3 CNC, trong bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt (Set-up) các thông số trên phần mềm Mach3.

Ta tiến hành cài đặt trên phần mềm Mach3 như sau:

Bước 1: Cài đặt đơn vị đo:

Trên màn hình giao diện MACH3 vào Config/Select Native Units

Ch?n ??n v? tính là mm

Chọn đơn vị tính là mm

Bước 2: Cài đặt các thông số phần cứng:

1_Chọn cổng LPT và tốc độ phát xung Kernel:

Ch?n c?ng LPT và t?c ?? phát xung trên ph?n m?m Mach3

Chọn cổng LPT và tốc độ phát xung trên phần mềm Mach3

Lưu ý: Các bạn nhớ nhấn nút Apply sau mỗi bước cài đặt, thì Mach3 sẽ lưu lại các thông số mà các bạn vừa cài đặt.

2_Cài đặt các chân xuất xung cho các trục X, Y, Z:

Tab_Motor Output

 

3_Cài đặt tín hiệu vào:

Cài ??t công t?c hành trình

Cài đặt công tắc hành trình

 

Cài ??t công t?t xác ??nh v? trí Home

Cài đặt công tắt xác định vị trí Home

 

Cài ??t nút nh?n d?ng kh?n c?p Estop

Cài đặt nút nhấn dừng khẩn cấp Estop

 

Cài ??t nút nh?n LimitOveride

Cài đặt nút nhấn LimitOveride

4_Cài đặt tín hiệu ra:

Cài đặt tín hiệu Enable

Tín hi?u ra ?i?u khi?n Relay

Tín hi?u ra ?i?u khi?n Relay

5_Cài đặt cho trục chính (Spindle):

Tab Spindle

Bước 3: Cài đặt Bước cơ sở cho bàn máy các trục, vận tốc, gia tốc, giảm tốc:

Một thông số quan trọng của máy CNC chính là Bước cơ sở của bàn máy. Để khai báo cho phần mềm biết được thông số này các bạn làm như sau:

– Các bạn vào mục Config/Motor Tuning:

Khai báo chính xác các thông số sau:

+ Steps Per: Số xung trên 1 mm (đây chính là bước cơ sở của máy CNC)

+ Velocity: Vận tốc bàn máy tính theo mm/phút

+ Accelation: Gia tốc bàn máy tính theo mm/s/s

Khai báo b??c c? s?, v?n t?c, gia t?c cho các tr?c

Khai báo bước cơ sở, vận tốc, gia tốc cho các trục

Về cơ bản các bạn khai báo như vậy là đã tương đối hoàn chỉnh, các khai báo ở mức cao hơn như sử dụng Encoder, tay cầm Remote, thay dao tự động, chạy Jog, xuất tín hiệu Analog 0-10V để điều khiển biến tần mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong các bài sau.

Liên hệ hỗ trợ: 0942.445.765

Vui lòng để lại câu hỏi hoặc các chia sẻ khác ở mục Comment bên dưới.