Động cơ DC Servo Yaskawa

SP: MKT008

DC Servo Motor Yaskawa 50W

DC Servo Motor Yaskawa 50W

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: DC24V, 2.2A

– Dòng Minertia Motor c?a Yaskawa (RM Series)

– Encoder quang 3 pha: A, B, Z tín hi?u ra Diffential (vi sai) kh? n?ng ch?ng nhi?u t?t, kho?ng cách truy?n t?i ?a 30m.

– ???ng kính tr?c: 7mm, m?t bích 34x34mm.

– Chi?u dài ??ng c? DC Servo: 100mm.

Ph?m vi ?ng d?ng:

– V?i kích c? nh? g?n, công su?t khá m?nh, DC Servo Motor Yaskawa 50w có th? ???c ?ng d?ng ?? ?i?u khi?n Robot, tay máy, van Servo tuy?n tính, máy CNC, các h? th?ng d?n ??ng dùng DC Motor…

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917