Động cơ bước 2 pha dùng cho máy CNC

MKT034:

Motor b??c 2 pha size 57mm, L 81mm, 4 dây
??ng c? b??c 2 pha

??ng c? b??c 2 pha

Thông s? k? thu?t:

– ???ng kính c?t motor: 6.4mm, có vát mép

– M?t bích motor b??c 57mm vuông

– Chi?u dài motor 81mm

– Chi?u dài c?t motor 20mm

?ng d?ng:

Phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n máy CNC kh?c mica, kh?c g? CNC, c?t x?p CNC, ?i?u khi?n v? trí bàn máy…

Liên h?: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com