Set up Spindle [Điều khiển tốc độ trục chính trong phần mềm Mach3 CNC]