Bộ điều khiển Mach3 Step 2 pha RD 023

Mã SP: MKT049

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V/10A

– Dòng Mircro Stepper Driver RD-023 c?a Japan

– ??ng c? Stepper, c?t 6.34mm.

– Xung ?i?u khi?n: Pulse/Dir

– Board ?i?u khi?n Mach3 VM7 ???c m? r?ng lên ??n 6 tr?c, 4 Relay On/Off, 1 Modun PWM output, 5 Input…

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng, b?o v? quá dòng, quá áp, rung quá m?c, overload…

– Ch?y êm m??t, thích h?p cho các ?ng d?ng t?i trung bình.

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper Motor RD-023 phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video: