Bộ Điều Khiển Mach3 Dùng AC Servo Yaskawa 100W

SP: MKTB01

Bo Dieu Khien Mach3 CNC AC Yaskawa 100w16_11

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC 220V, ?i?n áp ra s?n trên Board: 5V, 12V

– Input: 5 ngõ input (Low Active)

– Output Relay: 3 ngõ (Out1, Out2, Out3)

– Output tr?c X, Y, Z, A (4 tr?c): Tín hi?u d?ng Pulse, Direction

– 1 Output Enable

– Có Led ch? báo tr?ng thái t?i m?i v? trí Input/Output trên Board

–  T?c ?? AC Servo lên ??n 3000v/p, ch?y r?t êm, kích th??c nh? g?n, phù h?p ?? làm máy CNC gia công n? trang, sáp, nhôm, kim lo?i màu….

– H? tr? cài ??t trên ph?n m?m Mach3, cáp và ph?n m?m Setup AC Servo Motor Yaskawa…

– Hình d?ng và thông s? Motor:

Bo Dieu Khien Mach3 CNC AC Yaskawa 100w12

Video Demo:

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917