Bộ điều khiển Mach3 CNC Super Vexta PK596

MKT025

DSCF4927

 

MotorPK596 Vexta

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V/8.0A

– Dòng  Super Vexta c?a Nh?t, high torque cho l?c kéo l?n, ho?t ??ng êm m??t.

– ??ng c? b??c lo?i PK596, m?t bích 86x86mm, c?t 14mm, cho Momen xo?n c?c m?nh

– Xung ?i?u khi?n: Pulse1/Pulse2 ho?c Pulse/Dir

– Bi?n tr? hi?u ch?nh dòng Run và dòng Stop

– ?? phân gi?i lên ??n 1.000 xung/vòng.

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver Stepper 5 pha c?a Vexta phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video demo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DgIV4kPTJLM

Liên h? h? tr?: 0942.445.765 – 0932.773.917