Bộ điều khiển Mach3 AC Servo Omron 200W

SP: MKT050

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V/10A

– Dòng AC Servo Omron c?a Japan

– ??ng c? AC Servo tr?c X 200W, tr?c Y 200W, tr?c Z 100W.

– Xung ?i?u khi?n: Pulse/Dir ho?c CW/CCW 

– Board ?i?u khi?n Mach3 VM8 ???c m? r?ng lên ??n 6 tr?c, 4 Relay On/Off, 1 Modun PWM output, 5 Input…

– Driver t?i ?u dòng, không nóng khi ho?t ??ng, b?o v? quá dòng, quá áp, rung quá m?c, overload…

– T?c ?? cao 3000 vòng/Phút, Auto tuning 16 level.

– Ch?y êm m??t, thích h?p cho các ?ng d?ng t?i trung bình, t?c ?? cao high speed.

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

– ??y ??, l?p ch?y ngay

Ph?m vi ?ng d?ng:

– Driver AC Servo Motor R7D-AP02L phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, máy phun keo, phun s?n cnc, bàn máy phay CNC, ti?n CNC, máy c?t Plasma CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Video:

Liên h? t? v?n chi ti?t: 0932.773.917 – 0942.445.765

Email: dvuongcdt@gmail.com