Bộ AC Servo Driver Panasonic

SP: MKT013

AC Servo Motor c?a Panasonic

AC Servo Motor c?a Panasonic

Thông s? k? thu?t:

– ?i?n áp c?p vào: AC220V

– Dòng MSD5A3P1E

– Xung ?i?u khi?n: Pulse1/Pulse2, Pulse/Dir

– Cài ??t PID

– Mode Autotuning

– ?? ?n ??nh cao trong môi tr??ng công nghi?p

– T??ng thích v?i h? ?i?u khi?n Mach3 CNC

Video Demo: http://www.youtube.com/watch?v=3vGJgDYqvxY

Ph?m vi ?ng d?ng:

– AC Servo Motor Panasonic phù h?p cho các ?ng d?ng ?i?u khi?n bàn máy, bàn nâng h?, bàn máy phay CNC, ti?n CNC và các h? th?ng ?i?u khi?n v? trí khác…

Liên h?: 0942.445.765 – 0932.773.917